Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te

annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U

krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de

kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u

gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren

en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de

ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact

met ons opnemen via

info@dubbelgelukwebshop.com.

Wij zullen vervolgens het

verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten

mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren

Let op:
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.

b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
e. die snel kunnen bederven of verouderen;
f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

ondernemer geen invloed heeft;
g. voor losse kranten en tijdschriften;
h. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de

verzegeling heeft verbroken.

Garantie

* Dubbelgeluk Tweelingwiegen garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

* De garantie geldt gedurende een periode van 14 dagen na levering.

* De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dubbelgeluk Tweelingwiegen, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

* Indien de artikel niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet- conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Dubbelgeluk Tweelingwiegen niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

* Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Dubbelgeluk Tweelingwiegen beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

* Onverminderd het bovenstaande is Dubbelgeluk Tweelingwiegen niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel uw onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.

* De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dubbelgeluk Tweelingwiegen of zijn ondergeschikten. Omschrijf hier uw garantie voorwaarden...

Bedrijf

Dubbelgeluk Tweelingwiegen Schuilenburg 28
2135 GL Hoofddorp
info@dubbelgelukwebshop.com 06-20528298

KVK 58164952

 

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
Dubbelgeluk Tweelingwiegen Schuilenburg 28
2135 GL Hoofddorp
info@dubbelgelukwebshop.com

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en) :

— IBAN Rekeningnummer:

— Bestelnummer :

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

© 2016 - 2024 Dubbelgeluk Webshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel