Algemene Voorwaarden 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u afsluit met Dubbelgeluk Tweelingwiegen. Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. 

 

Bestelling en tot stand komen overeenkomst 

 

U kunt uw bestelling plaatsen via de winkelwagen op de website. U dient volledig en op waarheid berust het gehele bestelformulier in te vullen. U heeft 14 werkdagen de tijd om uw bestelling te retourneren of te ruilen. (zie voorwaarden Ruilen & Retourneren) Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van de gekochte artikelen. 

 

Aanbiedingen en prijzen 

Aanbiedingen en prijzen gelden zolang de voorraad strekt. Dubbelgeluk Tweelingwiegen is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van (schrijf) fouten in haar website. 

Het is mogelijk dat de daadwerkelijke kleur afwijkt van de geplaatste foto op de website. 

 

Betaling 

Bij een bestelling dient u altijd vooruit te betalen door middel van een credit card, Paypal of telebankieren (Ideal) naar het door ons opgegeven rekeningnummer. De bestelling wordt alleen verzonden als er betaald is. De bestelling moet binnen 3 dagen betaald zijn. Gedurende deze periode wordt uw bestelling voor u gereserveerd. Na ontvangst van het verschuldigde totaalbedrag wordt de bestelling binnen 3 werkdagen aan u toegezonden. Geschiedt de betaling vervolgens niet binnen 3 werkdagen dan vervalt de koopovereenkomst en wordt de bestelling terug in de winkel geplaatst voor verdere verkoop. U ontvangt van ons een email van de annulering. 

 

Aflevering 

Dubbelgeluk Tweelingwiegen verzendt uw bestelling met PostNL, tenzij anders met u besproken. 

Dubbelgeluk Tweelingwiegen doet haar uiterste best om na ontvangst van de betaling uw bestelling binnen 3 werkdagen te verzenden. Mocht een artikel niet meer leverbaar zijn, om welke reden dan ook, ontvangt u hierover bericht. Ook als het langer gaat duren dan 3 werkdagen, aangezien er (tijdelijk) geen voorraad is, zult u per mail een bericht ontvangen.

Dubbelgeluk Tweelingwiegen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of verlies tijdens of na transport door DHL of PostNL 

 

Verzendkosten 

U betaalt per bestelling standaard 5,95 euro verzendkosten. Bestellingen worden altijd verzonden als brievenbuspakket of een regulier pakket. 

 

Annuleren 

Als u om wat voor reden dan ook uw bestelling wilt annuleren dient u dit binnen 24 uur te doen. Annuleren kan alleen per e-mail ovv het bestel cq factuur nummer. 

 

Ruilen en Retourneren 

Bij retourneren of ruilen zijn de verzendkosten voor rekening van de klant. Bij ruilen zijn de verzendkosten van het terug sturen tevens voor rekening van de klant. 

U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen; 

- U dient een ruiling of retournering altijd bij ons per mail aan te melden, u ontvangt dan een RETOURFORMULIER welke ingevuld meegezonden dient te worden met het artikel. 

- U kunt uitsluitend artikelen ruilen en retourneren die gekocht zijn bij Dubbelgeluk Tweelingwiegen. 

- Het artikel dient onbeschadigd, ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in een degelijke verpakking terug gestuurd te worden. 

- De kosten en verzendrisico van het terug sturen zijn voor rekening koper. 

- Als uw bestelling bezorgd is, heeft u 14 dagen de tijd om de order te annuleren en vervolgens nog eens 14 dagen om de artikelen te ruilen of te retourneren. 

Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en wordt deze definitief. 

- Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) krijgt u van Dubbelgeluk Tweelingwiegen een kortingscode ter waarde van het aankoopbedrag van het artikel exclusief verzendkosten of u ontvangt een creditfactuur ter waarde van het aankoopbedrag van het artikel exclusief verzendkosten.

- Ongefrankeerde zendingen worden door Dubbelgeluk Tweelingwiegen niet aangenomen, ongeacht de reden van het terug sturen. 

 

Garantie en aansprakelijkheid 

* Dubbelgeluk Tweelingwiegen garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 

* De garantie geldt gedurende een periode van 14 dagen na levering. 

* De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dubbelgeluk Tweelingwiegen, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

* Indien de artikel niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Dubbelgeluk Tweelingwiegen niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. 

* Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Dubbelgeluk Tweelingwiegen beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. 

* Onverminderd het bovenstaande is Dubbelgeluk Tweelingwiegen niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel uw onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik. 

* De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dubbelgeluk Tweelingwiegen of zijn ondergeschikten. 

* Dubbelgeluk Tweelingwiegen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site(s) wordt gegeven. Dubbelgeluk Tweelingwiegen kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor volledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. Dubbelgeluk Tweelingwiegen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van producten en/of diensten die op deze site worden beschreven en/of aangeboden. 

 

Privacy 

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het adressenbestand van Dubbelgeluk Tweelingwiegen en zullen niet aan derden worden verstrekt. 

 

Niet leverbaar artikel 

Doordat er van sommige artikelen slechts 1 stuk van aanwezig is en door de snel wisselende voorraad komt het helaas voor dat een artikel reeds volledig uitverkocht is en dit nog niet op de website verwerkt is. Indien u een artikel besteld heeft wat reeds uitverkocht is, zullen wij u zsm hiervan op de hoogte brengen middels een e-mail. Het is niet mogelijk om Dubbelgeluk Tweelingwiegen aansprakelijk te stellen het door u bestelde artikel te leveren. 

 

Klachten 

Heeft u klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen per email op info@dubbelgelukwebshop.com . Wij streven ernaar klachten altijd binnen 14 dagen in behandeling te nemen. 

 

KvK 

Dubbelgeluk Tweelingwiegen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58164952.

 

 

 

 

 

 
Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u afsluit met Dubbelgeluk Tweelingwiegen. Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Bestelling en tot stand komen overeenkomst

U kunt uw bestelling plaatsen via de winkelwagen op de website. U dient volledig en op waarheid berust het gehele bestelformulier in te vullen. U heeft 14 werkdagen de tijd om uw bestelling te retourneren of te ruilen. (zie voorwaarden Ruilen & Retourneren) Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van de gekochte artikelen.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen en prijzen gelden zolang de voorraad strekt. Dubbelgeluk Tweelingwiegen is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van (schrijf) fouten in haar website.
Het is mogelijk dat de daadwerkelijke kleur afwijkt van de geplaatste foto op de website.

Betaling
Bij een bestelling dient u altijd vooruit te betalen door middel van een vooruitbetaling of telebankieren (Ideal) naar het door ons opgegeven rekeningnummer. De bestelling wordt alleen verzonden als er betaald is. De bestelling moet binnen 3 dagen betaald zijn. Gedurende deze periode wordt uw bestelling voor u gereserveerd. Na ontvangst van het verschuldigde totaalbedrag wordt de bestelling binnen 3 werkdagen aan u toegezonden. Geschiedt de betaling vervolgens niet binnen 3 werkdagen dan vervalt de koopovereenkomst en wordt de bestelling terug in de winkel geplaatst voor verdere verkoop. U ontvangt van ons een email van de annulering.

Aflevering
Dubbelgeluk Tweelingwiegen verzendt uw bestelling met PostNL, tenzij anders met u besproken.
Dubbelgeluk Tweelingwiegen doet haar uiterste best om na ontvangst van de betaling uw bestelling binnen 3 werkdagen te verzenden. Mocht een artikel niet meer leverbaar zijn, om welke reden dan ook, ontvangt u hierover bericht. Ook als het langer gaat duren dan 3 werkdagen, aangezien er (tijdelijk) geen voorraad is, zult u per mail een bericht ontvangen.
Dubbelgeluk Tweelingwiegen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of verlies tijdens of na transport door DHL of PostNL

Verzendkosten
U betaalt per bestelling standaard 5,95 euro verzendkosten. Bestellingen worden altijd verzonden als brievenbuspakket of een regulier pakket.

Annuleren
Als u om wat voor reden dan ook uw bestelling wilt annuleren dient u dit binnen 24 uur te doen. Annuleren kan alleen per e-mail ovv het bestel cq factuur nummer.

Ruilen en Retourneren
Bij retourneren of ruilen zijn de verzendkosten voor rekening van de klant. Bij ruilen zijn de verzendkosten van het terug sturen tevens voor rekening van de klant.
U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen;
- U dient een ruiling of retournering altijd bij ons per mail aan te melden, u ontvangt dan een RETOURFORMULIER welke ingevuld meegezonden dient te worden met het artikel.
- U kunt uitsluitend artikelen ruilen en retourneren die gekocht zijn bij Dubbelgeluk Tweelingwiegen.
- Het artikel dient onbeschadigd, ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in een degelijke verpakking terug gestuurd te worden.
- De kosten en verzendrisico van het terug sturen zijn voor rekening koper.
- Als uw bestelling bezorgd is, heeft u 14 dagen de tijd om de order te annuleren en vervolgens nog eens 14 dagen om de artikelen te ruilen of te retourneren.
Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en wordt deze definitief.
- Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) krijgt u van Dubbelgeluk Tweelingwiegen een kortingscode ter waarde van het aankoopbedrag van het artikel exclusief verzendkosten of u ontvangt een creditfactuur ter waarde van het aankoopbedrag van het artikel exclusief verzendkosten.
- Ongefrankeerde zendingen worden door Dubbelgeluk Tweelingwiegen niet aangenomen, ongeacht de reden van het terug sturen.

Garantie en aansprakelijkheid
* Dubbelgeluk Tweelingwiegen garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
* De garantie geldt gedurende een periode van 14 dagen na levering.
* De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dubbelgeluk Tweelingwiegen, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
* Indien de artikel niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Dubbelgeluk Tweelingwiegen niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
* Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Dubbelgeluk Tweelingwiegen beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
* Onverminderd het bovenstaande is Dubbelgeluk Tweelingwiegen niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel uw onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
* De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dubbelgeluk Tweelingwiegen of zijn ondergeschikten.
* Dubbelgeluk Tweelingwiegen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site(s) wordt gegeven. Dubbelgeluk Tweelingwiegen kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor volledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. Dubbelgeluk Tweelingwiegen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van producten en/of diensten die op deze site worden beschreven en/of aangeboden.

Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het adressenbestand van Dubbelgeluk Tweelingwiegen en zullen niet aan derden worden verstrekt.

Niet leverbaar artikel
Doordat er van sommige artikelen slechts 1 stuk van aanwezig is en door de snel wisselende voorraad komt het helaas voor dat een artikel reeds volledig uitverkocht is en dit nog niet op de website verwerkt is. Indien u een artikel besteld heeft wat reeds uitverkocht is, zullen wij u zsm hiervan op de hoogte brengen middels een e-mail. Het is niet mogelijk om Dubbelgeluk Tweelingwiegen aansprakelijk te stellen het door u bestelde artikel te leveren.

Klachten
Heeft u klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen per email op info@dubbelgelukwebshop.com . Wij streven ernaar klachten altijd binnen 14 dagen in behandeling te nemen.

KvK
Dubbelgeluk Tweelingwiegen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58164952.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 Dubbelgeluk Webshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel